Basis-ILS checker

ILS-check rapport
Basis-ILS 3.1
3.1 bestandsnaam

Zorg altijd voor een uniforme en consistente benaming van (aspect) modellen binnen het project.

Voorbeeld: <Bouwwerk>_<Discipline>_<Onderdeel>

Waar controleert de Basis ILS Checker op:

Er wordt gecontroleerd in de Ifc-entiteit 'IfcProject' of er een waarde is ingevuld bij 'NAME' in de category 'IFC'.

Basis-ILS 3.2
3.2 lokale positie en orientatie - nulpunt

De lokale positie van het bouwwerk is onderling gecoördineerd en ligt vlak bij het nulpunt

Tip: maak gebruik van een fysiek 0-punt object, gepositioneerd op 0.0.0., en exporteer deze mee naar IFC.

  Geen informatie beschikbaar.

Basis-ILS 3.3
3.3 Bouwlaagindeling en –naamgeving
  • Alleen bouwlagen benoemen als ifcBuildingStorey-Name.
  • Alle objecten toekennen aan de juiste bouwlaag.
  • Zorg er binnen een project voor dat alle partijen exact dezelfde consistente naamgeving aanhouden, numeriek te sorteren met een tekstuele omschrijving.

Voorbeeld 1: 00 begane grond
Voorbeeld 2: 01 eerste verdieping

Waar controleert de Basis ILS Checker op:

Uit het IFC-model worden alle Ifc-entiteiten 'IfcBuildingStory' uitgelezen en inzichtelijk gemaakt. De waardes in deze lijst worden numeriek gecontroleerd.

Advies:

In het IFC-model mag maar één Level per bouwlaag worden geëxporteerd, de bovenkant afgewerkte vloer.

 
Basis-ILS 3.4
3.4 Correct gebruik van entiteiten

Gebruik het meest geëigende type BIM-entiteit, zowel in de bronapplicatie als de IFC-entiteit.

Voorbeeld: vloer = ifcSlab, wand = ifcWall, balk = ifcBeam, kolom = ifcColumn, trap = ifcStair, deur = ifcDoor etc.

Waar controleert de Basis ILS Checker op:

Uit het IFC-model worden alle Ifc-entiteiten uitgelezen en inzichtelijk gemaakt. Per Ifc-entiteit kan worden bekeken welke elementen hieronder vallen.

Advies:

Voorkom zoveel mogelijk dat elementen onder de category 'IfcBuildingProxyElement' vallen. Dit is namelijk de klasse type 'overig'.

 
Basis-ILS 3.5
3.5 Structuur en naamgeving
  • Objecten consistent structureren en aanduiden.
  • In basis altijd TYPE (ifcType, ifcObjectType of ifcObjectTypeOverride) van elementen correct invullen.
  • Waar van toepassing ook Name (ifcName of NameOverride) correct invullen.

Voorbeeld: dakisolatie, type: glaswol

Waar controleert de Basis ILS Checker op:

Uit het IFC-model worden alle 'IfcObjecttypes' uitgelezen en inzichtelijk gemaakt.

 
Basis-ILS 3.6
3.6 informatieindeling classificatie NL-SfB

Voorzie objecten in basis van een viercijferige NL-SfB variant-elementencode.

Voorbeeld: 22.11

Waar controleert de Basis ILS Checker op:

Er wordt gecontroleerd in elke Ifc-entiteit of er een viercijferige NL-SfB code is ingevuld onder de eigenschap 'ITEMREFERENCE' in de category 'Classification:*'.

 
Basis-ILS 3.7
3.7 objecten voorzien van correct materiaal

Voorzie objecten van een materiaalbeschrijving (ifcMaterial).

Voorbeeld: kalkzandsteen

Waar controleert de Basis ILS Checker op:

Er wordt gecontroleerd in elke Ifc-entiteit of er een waarde is ingevuld onder de eigenschap 'Material' in de category 'Item'.

 
Basis-ILS 4.1
4.1 dragend / niet dragend - loadbearing

Voorzie objecten, wanneer van toepassing, van de eigenschap LoadBearing [True/False].

Waar controleert de Basis ILS Checker op:

Er wordt gezocht op de eigenschap 'LoadBearing', de resultaten worden onderverdeeld in True / False en inzichtelijk gemaakt.

 
Basis-ILS 4.2
4.2 in / uitwendig - is external

Voorzie objecten, wanneer van toepassing, van de eigenschap IsExternal [True/False].

Tip: zowel binnenblad als buitenblad van de gevel behoren tot IsExternalTrue.

Waar controleert de Basis ILS Checker op:

Er wordt gezocht op de eigenschap 'IsExternal', de resultaten worden onderverdeeld in True / False en inzichtelijk gemaakt.

 
Basis-ILS 4.3
4.3 brandwerendheid - firerating

Voorzie objecten, wanneer van toepassing, van de eigenschap FireRating.

Voorbeeld: Vul hier de wbdbo waarde in minuten in bijvoorbeeld: 30, 60, 90 minuten.

Waar controleert de Basis ILS Checker op:

Er wordt gecontroleerd of er een waarde is ingevuld onder de eigenschap 'FireRating', daarnaast wordt deze waarde numeriek gecontroleerd.